Nếu quý vị có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin vui lòng gởi điện thư cho tác giả qua mạng chỉ:

alexander.dna |A VÒNG| gmail |CHẤM| com

Xin đặt đoạn chữ [ILYC] ở đầu tiêu đề lá thư.

Thư quý vị gửi đến sẽ được hồi âm một cách nhanh nhất có thể.